Advokátní kancelář Vindicta
osobní přístup na prvním místě

Pomáháme podnikatelům

Dokumenty ke stažení

Zakládáme si na důvěře a profesionalitě.

Bojujeme za naše klienty všemi zákonnými prostředky.

Vždy dopředu víte kolik zaplatíte.

13 let

praxe v advokaci

O NÁS

NĚKOLIK SLOV O NÁS

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech práva, naši specializaci určuje náš klient.

Právo ctíme jako službu, naším cílem je dlouhodobá efektivní spolupráce a spokojený klient s vědomím, že se na nás může s důvěrou kdykoli obrátit.

CO DĚLÁME

NABÍZÍME VÁM ZEJMÉNA TYTO SLUŽBY

Občanské právo

Právo obchodních korporací

Pracovní právo

Trestní právo

Správní právo

Stavební právo

Vymáhání pohledávek

Právo nemovitostní

a mnoho dalšího...

CENÍK

JAK PRACUJEME

Konzultace

Preferujeme úvodní osobní setkání, kde se dohodneme na rozsahu poskytovaných služeb, a samozřejmě na jejich ceně (použití hodinové sazby, paušální částky či postup dle advokátního tarifu).

Adekvátní cena

Cenu právních služeb si dohodneme předem, není třeba se obávat překvapivé faktury v neočekávané částce, i v případě hodinové sazby je klient o rozsahu průběžně informován. Standardně postupujeme podle hodinové sazby 2.500 - 3.500 Kč dle náročnosti věci a předchozí dohody s klientem. Při zastupování v soudním řízení jsou služby účtovány dle advokátního tarifu (vyhláška 177/1996 Sb.). Při sjednání měsíčního paušálu nabízíme klientům zvýhodněnou cenu i nadstandardní služby.

Profesionální zastoupení

Za účelem komplexnosti poskytnutých služeb dlouhodobě spolupracujeme s účetními, daňovými poradci, auditory, a znalci. V případě potřeby zajistíme odborná stanoviska z řad akademiků vysokých škol.

Reference

POZNEJME SE

NÁŠ TÝM

Mgr. Daniela Vlčková

zakládající partner, advokátka

V roce 2007 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od té doby aktivně působí v advokacii. Po ukončení výkonu advokacie v Advokátní kanceláři Krejčík & Partneři založila tuto advokátní kancelář. Vykonává generální advokátní praxi ve všech právních oblastech. Klienty zastupuje v soudních řízeních, ale i na obchodních jednáních a při realizaci transakcí, a to jak pro české, tak i španělské, italské, belgické, ruské, německé a jiné zahraniční klienty, právnické i fyzické osoby. Mluví anglicky, španělsky, německy, učí se rusky.

Bc. Tereza Pradeová

vedoucí kanceláře

V roce 2014 absolvovala bakalářské studium na Metropolitní univerzitě, obor Mezinárodní vztahy se specializací Evropská studia. Po studiích pracovala v advokátní kanceláři jako právní asistentka a posléze na Ředitelství silnic a dálnic jako vedoucí kanceláře GŘ. Pro AK VINDICTA pracuje od r. 2020, mluví anglicky.

JUDr. et PhDr. Antonín Snášel

vedoucí pobočky Tábor

Po více než třicetileté praxi v kriminalistice, a to jak u Policie České republiky, tak u Vojenské policie, se věnuje především trestněprávní problematice, ale i vymáhání pohledávek a dalším občanskoprávním záležitostem. Aktuálně vede pobočku advokátní kanceláře v Táboře.

Mgr. Pavel Krch

advokátní koncipient

Již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vykonával praxi v advokátní kanceláři, v Hospodářské komoře České Republiky, a působil jako analytik právních předpisů. Po ukončení studia započal praxi advokátního koncipienta v AK VINDICTA. Mluví anglicky.

JUDr. PhDr. Jaromír Kerbic

vedoucí pobočky Sokolov

Využívá zejména své mnohaleté praxe ve státní správě, vyučuje kriminalistiku jako pedagog na vysoké škole, věnuje se správnímu, trestnímu i občanskému právu.

Mgr. Dagmar Holejšovská

právník, ekonom

Studovala ekonomii na ZČU, právní specializaci na VŠKV a mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě. Pracovala jko vedoucí realitní kanceláře a jako manažer a koordinátor projektů v německo-české firmě s celosvětovou působností. Mluví plynule anglicky a německy.

POJEM VINDICTA

vychází z římského práva. Doslovně znamená „hůlka, symbol moci“, přeneseně tak byly označovány soudní procesy s osvobozujícím výsledkem. Rádi bychom, aby pro Vás naše kancelář VINDICTA znamenala vyřešení Vašich problémů jako mávnutím kouzelné hůlky, za nímž se schovává naše tvrdá práce. Ideální je ale samozřejmě nastavení Vašich právních vztahů tak, aby k problémům vůbec nedocházelo a Vy jste se mohli soustředit na Vaše podnikání. A i to je naše práce, která nás baví.

SPOLUPRACUJEME

AK Vindicta je partnerskou advoktání kanceláří Hospodářské komory České Republiky, se kterou spolupracuje na vývoji právního elektronického systému pro podnikatele (PES), kde je garantem povinností vyplývajících ze zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

AK Vindicta dále v souvislosti s koronavirovou krizí poskytuje právní poradenství prostřednictvím bezplatné poradny pro podnikatele, kde již podnikatelům zodpověděla desítky dotazů.

POMÁHÁME

MOHLI JSTE NÁS VIDĚT

Rozhovor pro TV Praha

Rozhovor pro TV Praha

TOP